Zelf waarnemen

Weerkundige waarnemingen doen

Er kunnen tal van weerkundige waarnemingen verricht worden: weerkundige grootheden als temperatuur, vochtigheid, luchtdruk, neerslag waarvoor meetapparatuur nodig is … maar ook de optische verschijnselen die we zien in de lucht, wolken, enz… 

handleiding-waarnemen

Een groot aantal leden van de VVW bezit een eigen weerstation met meetapparatuur en voert zelf weerkundige waarnemingen uit.

Om alle waarnemingen van de leden objectief met elkaar te kunnen vergelijken zijn er toch noodzakelijkerwijs een aantal afspraken nodig, zoals bijvoorbeeld het tijdstip van de waarneming, de plaats en manier van waarnemen.

Hoe alles in zijn werk gaat, kan je uitgebreid nalezen in de handleiding die de vereniging heeft opgesteld. Je kan ze downloaden van deze site.
Download handleiding VVW (in pdf-formaat – 3,8 MB)

De dagelijkse gegevens die we bekomen worden ingevuld op een waarnemingsformulier, dat je eveneens kan downloaden van deze site. Van dit waarnemingsformulier hebben we een aantal versies. 

Voor de waarnemers die hun gegevens opsturen naar de VVW voor publicatie in HALO, vragen we uitdrukkelijk de excel-versie te gebruiken.
Andere versies die beschikbaar zijn:
Download waarnemingsformulier VVW (excel – 54 KB)
Download waarnemingsformulier VVW (excel – 570 KB)
Onderaan het waarnemingsformulier wordt dan elke maand de gemiddelden, totalen en uitersten berekend. Hoe dat in zijn werk gaat, kan je in de handleiding lezen.
Uiteindelijk wordt een dubbel naar de VVW opgestuurd ter publicatie in ons maandblad en op deze website (activiteiten/waarnemingen).

Automatische weerstations (AWS)

Handleiding bij Excel rekenblad “Template-extra”

Het rekenblad bestaat uit 13 tabbladen: één voor elke maand van het jaar en een jaaroverzicht.

AWS uitleeseenheid

Dit formulier wordt gebruikt door de waarnemers die over een automatisch meetstation beschikken (Vantage Davis, e a). Alle ingevoerde gegevens hebben betrekking op de waarnemingsperiode 18 u UT van de voorgaande dag tot 18 u UT van de huidige dag met uitzondering van de data over het aantal uren zonneschijn die van 0 u tot 24 u gelden. 18 u UT = 19 u wintertijd en 20 u zomertijd.
Het aantal uren zonneschijn wordt berekend met een afzonderlijk Excel rekenblad uitgaande van de stralingsmetingen.

Op het blad “Januari” worden volgende gegevens in de gegeven cellen ingevoerd, deze info wordt dan automatisch ingevuld op de daaropvolgende maandbladen.

Cel C1……. stationsnaam
Cel K1……. naam waarnemer
Cel G2……. adres waarnemer
Cel T2……. ligging in NoorderBreedte
Cel X2……. ligging in OosterLengte
Cel AA2…. hoogte ligging station
Cel AA1…..jaartal

In de kolommen luchtdruk worden het gemiddelde (kolom B tot op 0.1 hPa), de maximale (kolom E tot op 1 hPa) en de minimale luchtdruk (kolom G tot op 1 hPa) ingevuld. De overige kolommen bevatten enerzijds formules om de datum met de hoogste (kolom F) en laagste (kolom H) waarde per maand op te zoeken en anderzijds om het aantal dagen met luchtdruk > 1025 hPa (kolom D) en lager dan 1005 hPa (kolom C) te sommeren.

In de kolommen temperatuur wordt het gemiddelde in kolom K (tot op 0.1°C) ingevuld. De overige kolommen bevatten enerzijds formules om de datum met de hoogste (kolom J) en laagste (kolom I) waarde per maand op te zoeken en anderzijds om het aantal dagen met temperatuur > 20°C (kolom M) en lager dan 10°C (kolom L) te sommeren.

In de kolommen vochtigheid (tot op 1%) worden het gemiddelde (kolom N), de maximale (kolom O) en de minimale vochtigheid (kolom Q) ingevuld. De overige kolommen bevatten formules om de datum met de hoogste (kolom P) en laagste (kolom R) waarde per maand op te zoeken.

In de S-kolom wordt de maximale regenintensiteit (tot op 1 mm/u) ingeschreven. De formules in de T-kolom dienen om de datum met de maximale regenintensiteit per maand op te zoeken.

In de U-kolom wordt de gemiddelde windrichting ingevuld.

In de kolommen windkracht wordt de gemiddelde windsterkte (tot op 0.1 m/s) in de kolom V ingevuld, terwijl de maximale windkracht (tot op 1 m/s) in de X-kolom zijn plaats krijgt. De formules in de W-kolom zoeken de datum met de maximale windkracht over de maand op.

Uren zon” (dagtotaal in kolom Y) is een afgeleide van de stralingsmeting. Hiervoor is een afzonderlijk rekenblad beschikbaar. De formules in de kolommen Z en AA zoeken de zonnigste en de somberste dag van de maand.

De maand- en jaarverwerking geschiedt automatisch, net zoals het tekenen van de grafieken.

Geen enkele cel in deze werkbladen is beveiligd. Het aanpassen of verwijderen van formules heeft tot gevolg dat sommige “automatische” verwerkingen of grafische voorstellingen niet meer (correct) zullen werken.

Bewaar steeds een blanco kopie van dit bestand om het volgende jaar te kunnen invullen.

Ondanks de beste zorg die aan dit rekenblad werd besteed wijst de auteur elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot gebeurlijke fouten of onnauwkeurigheden die in het bestand zouden steken en die bij de gebruiker ongemak of schade zou kunnen veroorzaken.
De auteur staat open voor eventueel aan te brengen correcties, voor zover als mogelijk, en voor suggesties tot verbetering.
Dit blad kan hier gedownload worden.

Deze pagina werd het laatst aangepast op 8 januari 2020