Gelezen op het internet

Niet Nederlandstalige artikels kunnen met Google translate (behoorlijk goed leesbaar) in het Nederlands vertaald worden: https://translate.google.com/?sl=en&tl=nl&op=websites
Of door het artikel te openen, rechts te klikken in de tekst (niet op een afbeelding) en in het snelmenu te kiezen voor “Vertalen in het Nederlands”

Winterstormen in Groot-Brittannië en Ierland

KNMI – Winterstormen in Groot-Brittannië en Ierland natter door klimaatverandering = 22.05.2024
Klimaatverandering zorgt voor meer regen bij stormen in Groot-Brittannië en Ierland. Op een stormachtige dag is de intensiteit van de neerslag in Groot-Brittannië en Ierland gemiddeld met 20% toegenomen door klimaatverandering. Hoewel deze studie specifiek gaat over neerslag in Groot-Brittannië en Ierland, zien we soortgelijke trends in Nederland.
https://mcusercontent.com/854a9a3e09405d4ab19a4a9d5/files/b8bca3d2-1e6b-0041-43ae-fd58204238a8/Scientific_Report_UK_Storms_CORRECTED.pdf

Europa beleeft een buitengewoon jaar

Observer: ESOTC 2023 – Europe experienced an extraordinary year of extremes with record-breaking heatwaves, wildfires, floods, and drought | Copernicus = 23.05.2024

Turbulentie(1)

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017GL074618
Turbulentie in heldere lucht kan de hobbeligheid tijdens de vlucht die door vliegtuigen wordt ervaren, tot een ziekenhuis maken. Vaak kunnen piloten er niet omheen, omdat het onzichtbaar is voor het blote oog en niet waarneembaar is door sensoren aan boord. Eerder onderzoek suggereert dat klimaatverandering de instabiliteit in de Noord-Atlantische straalstroom in de winter zal vergroten, waardoor er meer turbulentie in de heldere lucht zal ontstaan. Deze studie analyseert de veranderingen in de turbulentie in de heldere lucht over de hele wereld in de tweede helft van deze eeuw. We beschouwen acht geografische regio’s, twee vliegniveaus, vijf turbulentiesterktecategorieën en alle vier de seizoenen. We zien een sterke toename van de turbulentie in de heldere lucht over de hele wereld en in het bijzonder op de middelste breedtegraden, waar de drukste vliegroutes zijn. We constateren ook dat de sterkste turbulentie het meest zal toenemen, wat het belang onderstreept van het verbeteren van turbulentievoorspellingen en vluchtplanning om ongemak en verwondingen voor passagiers en bemanning te beperken.

Turbulentie(2)

https://www.nature.com/articles/d41586-024-01542-2 = 22.05.2024
Klimaatverandering zorgt ervoor dat turbulentie frequenter en heviger wordt.
Onderzoekers van weercentra kunnen turbulentie voorspellen op basis van gegevens verzameld door sensoren en satellieten op de grond, en voorspellingen doorgeven aan piloten.
Maar de radar kan geen wolkeloze, heldere luchtturbulentie detecteren. Een andere technologie genaamd LiDAR zou kunnen helpen.

Warmste meimaand

“Planeet wil ons iets vertellen, maar we luisteren niet”: mei was goed voor 12e (!) warmterecord op rij (msn.com) = 05.06.2024
Het werd wereldwijd de warmste meimaand die ooit werd gemeten. Het was 1,52 graden Celsius warmer dan een gemiddelde meimaand tussen 1850 en 1900, de referentieperiode die de wereld gebruikt voor het klimaatakkoord van Parijs.
Hoe gaat het nu verder? El Niño, het weerfenomeen in de Stille Oceaan dat altijd wel een extra duwtje geeft aan de wereldwijde temperaturen, is volop aan het uitdoven. Maar dat betekent niet dat alles nu weer ‘opgelost’ is. Het zeewater slaat een grote hoeveelheid van de extra warmte door het broeikaseffect op – tot nu toe maar liefst 90 procent – en blijft heel warm.

Waarschuwing WMO

Kaap van 1,5 graad opwarming zal komende 5 jaar tijdelijk gerond worden, waarschuwt WMO (msn.com) = 06.06.2024

De zon heeft een mysterieuze hartslag

De zon heeft een mysterieuze hartslag. En we weten eindelijk waarom (scientias.nl) = 03.06.2024
Ook de zon heeft een soort hartslag, niet zo stabiel als de onze, maar er zit wel degelijk een ritme in. We weten echter nog maar weinig over wat deze hartslag veroorzaakt. Nieuwe bevindingen bevestigen nu dat er een link is met de planeten in ons zonnestelsel.

De Atlantische oceaan is een jaar lang recordwarm

KNMI – Atlantische oceaan een jaar lang recordwarm = 07.06.2024
Sinds maart 2023 is het oppervlak van de Atlantische Oceaan ongekend warm voor de tijd van het jaar.

We raken gewend aan temperatuurrecords

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/raken-we-gewend-aan-temperatuurrecords = 20.06.2024

El Niño

https://www.ardmediathek.de/video/wie-extrem-wird-das-wetter-sven-ploeger/die-macht-des-el-nino/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIwMjk4OTU
Op 15.04.2024 was een schitterende avond voor wat betreft info over El Niño en later over hoe het dierenrijk reageert op de klimaatverandering.

Broeikasgas methaan

KNMI – Toename broeikasgas methaan in hogere versnelling = 17.04.2024
Wereldwijd warmt het klimaat op doordat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer steeds verder toeneemt. Vooral de versnelde toename van het broeikasgas methaan springt de laatste jaren in het oog. Die wordt grotendeels veroorzaakt door een stijgende uitstoot door grootschalige toename van veeteelt, een nog steeds stijgende productie van fossiele brandstoffen en meer uitstoot uit afvalbergen.

Zonneschijnduur

KNMI – Meer zon in de lente = 14.05.2024
Het blijkt dat de zonnestraling in Nederland in de lente de afgelopen 30 jaar met 14 procent is toegenomen. De zonneschijnduur is echter met bijna twee keer zoveel toegenomen, 27 procent.

Antarctisch warmterecord

KNMI – Antarctisch warmterecord verbrijzeld door atmosferische rivier = 17.05.2024
Het winterse klimaat wordt ook gekenmerkt door sterke temperatuurfluctuaties; deze worden veroorzaakt doordat relatief warme en vochtige lucht rondom Antarctica sporadisch tot in de hoge binnenlanden van het continent weet door te dringen (= atmosferische rivieren). Dit is van groot belang omdat de warme lucht kan bijdragen tot het afsmelten van de Antarctische IJskap en daarmee dus voor het zeeniveau in Nederland.

De Copernicus Climate Change Service

https://www.copernicus.eu/en/news/news/observer-copernicus-data-climate-informed-decisions-0 = 29.02.2024
De Copernicus Climate Change Service (C3S)  ERA5-heranalysedataset biedt belangrijke inzichten over ons vroegere en huidige klimaat, helpt de risico’s te voorzien en helpt beleidsmakers bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Betere radarbeelden

KNMI – Betere radarbeelden door regenmetingen van burgers = 04.03.2024
Een nieuwe KNMI-studie toont aan dat de Europese radarbeelden sterk kunnen worden verbeterd door ze te combineren met regenmetingen van burgers.

De globale temperatuurstijging

Globale temperatuurstijging bereikt voor het eerst 1.5°C (noodweer.be) = 03.03.2024
Voor het eerst in de meetgeschiedenis heeft de globale temperatuur een afwijking bereikt van 1.5°C ten opzichte van de pre-industriële periode. Nog nooit eerder werd zo’n sterke globale temperatuurstijging waargenomen over zo’n lange periode.

Een tweede SSW

Een tweede SSW, wat kunnen we ervan verwachten? – NoodweerBenelux = 05.03.2024

Observer

OBSERVER: An in-depth look at the Copernicus Arctic Hub | Copernicus = 07.03.2024
In de Observer van deze week verkennen we de onlangs gelanceerde Copernicus Arctic Hub en zien we hoe deze ons inzicht in de Arctische regio’s verbetert en de implementatie van EU-beleid ondersteunt.

Europees Milieuagentschap

Europa is niet voorbereid op snel toenemende klimaatrisico’s — Europees Milieuagentschap = 11.03.2024
Europa is het snelst opwarmende continent ter wereld en klimaatrisico’s vormen een bedreiging voor zijn energie- en voedselzekerheid, ecosystemen, infrastructuur, watervoorraden, financiële stabiliteit en de volksgezondheid. Volgens een analyse van het Europees Milieuagentschap (EMA) die vandaag verscheen bereikten veel van deze risico’s al kritieke niveaus en zouden ze catastrofaal kunnen worden als er niet snel daadkrachtige maatregelen worden genomen.

Nieuw rapport van de WMO

https://library.wmo.int/viewer/68835/download?file=1347_Statement_2023_en.pdf&type=pdf&navigator=1
Nieuw rapport van de WMO over de ontwikkeling van het wereldwijde klimaat in 2023

Een zeer actief orkaanseizoen?

KNMI – Waarom de Cariben mogelijk een actief orkaanseizoen tegemoet gaan = 27.03.2024
Nu de watertemperaturen nog altijd extreem hoog zijn en El Niño op z’n retour is verwachten we voor dit jaar een zeer actief orkaanseizoen.

De klimaatverandering

Klimaatverandering heeft impact op de tijd: “Aarde gaat minder snel om haar as draaien” (msn.com) = 30.03.2024
“Er is voldoende ijs gesmolten om het zeeniveau zodanig omhoog te stuwen dat de rotatiesnelheid van de aarde een impact ondervindt.

De verdroging

KNMI – Verdroging start steeds vroeger in het voorjaar = 02.04.2024

Europa’s adembenemende gletsjerlandschappen

Glacier Change – Europese gletsjers – Verken de Veranderende Wereld van Europese Gletsjers
Zie de impact van tijd op Europa’s adembenemende gletsjerlandschappen!

De energietransitie

KNMI – Onmisbare metingen op zee staan onder druk = 10.04.2024
Door de energietransitie wordt Nederland steeds minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dit is goed nieuws voor het klimaat, maar het betekent ook dat boorplatformen voor olie en gas op de Noordzee, waarop veel meetstations van het KNMI staan, geleidelijk verdwijnen. Gelukkig worden er in samenwerking met netbeheerders steeds meer stations geplaatst op de ‘stekkerdozen’ van windparken om dit tekort aan te vullen. Het onderhoud van deze meetstations is wel lastiger aangezien windparken onbemand zijn.

Deze pagina werd het laatst aangepast op 25 juni 2024