Geschiedenis

De Vlaamse Vereniging voor Weerkunde (VVW) zag in 1970 het levenslicht, oorspronkelijk onder de naam “Werkgroep Weerkunde”. Oprichter en vooral drijvende kracht achter de Werkgroep Weerkunde was prof. Hugo Poppe. 

Hoe het allemaal begon…

Het ging hem toen vooral om een groepje van een 10-tal personen met een sterke interesse voor het weergebeuren. De nadruk lag vooral op het zelf doen van weerkundige waarnemingen met eenvoudige, veelal goedkope en/of zelf gemaakte meetinstrumenten.

thermometer

Daar waar het mogelijk was, werd het één en ander zelf geconstrueerd. Er werd duidelijk naar gestreefd om de weerhobby voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor hen met een kleiner budget.

Het tijdschrift van de Werkgroep Weerkunde met de naam “HALO” zag het eerste levenslicht: de eerste exemplaren werden dan nog met de hand geschreven en telden een 8-tal bladzijden.

Doorheen de jaren bleef het ledenaantal gestaag toenemen. Door de televisiecursus “Wat ’n weer”, door de toenmalige BRT georganiseerd in het jaar 1976, kreeg de Werkgroep Weerkunde nog een extra duwtje in de rug: er kwam meer naam-bekendheid en tal van leden vonden de weg naar onze vereniging.

Omstreeks het jaar 1980 telde de Werkgroep weerkunde een goede 100 leden, waarvan er ongeveer 20-25% zelf een weerstation hadden en ook zelf waarnemingen bij hen thuis verrichtten. Het aantal leden van de VVW bleef in de jaren tachtig geleidelijk stijgen.

In 1992 konden we de kaap van 200 leden overschrijden. Dank zij de reclame op radio en televisie van onze toenmalige TV-weermannen en -vrouwen mocht onze vereniging dan in sneltreinvaart nieuwe mensen verwelkomen die de Werkgroep Weerkunde kwamen vervoegen. 

Op 31 december 2003 telde de vereniging bijna 300 leden, waarvan 95% in het Vlaamse land.

2004 werd het jaar van de naamsverandering van de Werkgroep Weerkunde: de nieuwe naam luidt nu “Vlaamse Vereniging voor Weerkunde”, afgekort tot “VVW”.

De huidige werking van de VVW…

Tijdens de laatste jaren is er ondertussen heel wat veranderd binnen de vereniging en dat op verschillende vlakken. Natuurlijk is de kernactiviteit – het reilen en zeilen van het weer – gebleven.

Allereerst is er recentelijk de komst van het communicatiemedium “het internet”. Voor veel van onze leden en zeker ook voor de vereniging zelf heeft dit een hele kentering teweeggebracht. Veel weersinformatie is nu toegankelijk vanaf de computer thuis, daar waar het vroeger behelpen was met het radio- en televisieweerbericht en later ook nog teletekst. Het bekijken en opvolgen van buien-, neerslag- en onweersactiviteit, bijna realtime wolkenfoto’s, computermodellen en nog veel meer is bijna een dagelijkse activiteit geworden voor vele van onze leden.

Door middel van e-mailberichten houden onze leden elkaar op de hoogte bij speciale weergebeurtenissen; ook wordt dit communicatiemiddel aangewend om waarnemingen aan elkaar door te geven. Meer lees je daarover bij het onderwerp “mailinglijsten”.

Het internet dient ook als communicatie-medium voor onze vereniging in het algemeen. Zelf ben je nu bezig meer over de VVW aan het lezen via onze website.

Bij onze actieve waarnemers – daarmee bedoelen we zij die een eigen weerstation bezitten – heeft het elektronische weerstation de laatste jaren zijn intrede gedaan. Naast informatie van uitersten en totalen, hebben we nu ook zicht op het continue weersverloop. Verscheidene waarnemers hebben zelfs hun weerstation verbonden met het internet en stellen zo hun weergegevens voortdurend – dag en nacht – ter beschikking van de gemeenschap. Zodoende kan het weer bijna real-time gevolgd worden op een bepaalde waarnemingsplaats.

Het elektronische tijdperk heeft ook het werk van onze eindredacteur heel wat gemakkelijker gemaakt, zodat nu op maandbasis een heel pak informatie kan gebundeld worden in ons tijdschrift “HALO” en we ons niet meer hoeven te beperken tot een tiental bladzijden. Foto’s in het tijdschrift kunnen zonder enig probleem worden verwerkt. Ondanks het computertijdperk wordt ons tijdschrift nog steeds op papier gedrukt en verspreid naar de leden!

Sedert 2004 wordt nu ook ons tijdschrift in digitaal formaat (pdf) ter beschikking gesteld van zodra dit klaargestoomd is. Je kan kan het downloaden vanaf onze website (enkel leden van de VVW hebben toegang daartoe).

Daar waar de leiding van de vereniging zich voorheen voornamelijk beperkte tot enkele mensen, wordt momenteel met een hele ploeg gewerkt, zodat continuiteit – maand na maand, jaar in, jaar uit – verzekerd wordt. Het komt zeker ook ten goede aan de diversiteit van de artikels in ons tijdschrift.

Wens je ook lid te worden van de VVW? Hoe dat kan lees je onder deze rubriek…

Deze pagina werd het laatst aangepast op 19 november 2019