Bijeenkomsten

VVW-bijeenkomsten

VVW bijeenkomst

Naast het uitgeven van ons maandblad Halo, is een andere belangrijke pijler van onze vereniging het bij elkaar brengen van gelijkgezinde weergeïnteresseerden. We doen dit niet alleen via internet en onze diverse weerlijsten en forum, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten.

We streven ernaar om per jaar twee bijeenkomsten te houden waarbij we de handicap van het verspreid zitten van onze leden over het hele Vlaamse land (en ook een stuk daarbuiten) zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen door één bijeenkomst altijd centraal te houden (bijvoorbeeld in het KMI te Ukkel of in een centraal gelegen sterrenwacht zoals bijvoorbeeld Urania in Antwerpen of Mira in Grimbergen waar we ook een graag geziene gast zijn). Een tweede bijeenkomst wordt dan telkens in een andere provincie gehouden. Zo kan iedereen eens de kans krijgen om naar deze bijeenkomsten af te zakken. De locatie wordt ook telkens zo gekozen dat ze gemakkelijk met het openbaar vervoer te bereiken is en we bieden ook steeds de mogelijkheid van carpoolen aan de leden aan.

De vergaderingen hebben ook meestal plaats de zaterdag en kunnen soms een hele, soms een halve dag in beslag nemen al naar gelang het programma en de gastsprekers die een uiteenzetting komen geven.

In principe zijn de bijeenkomsten toegankelijk voor iedereen en hoef je hier niet op voorhand voor in te schrijven. Ze worden telkens aangekondigd in Halo, maar ook op de site.

Het programma is nogal uiteenlopend, maar meestal starten we de vergadering met een briefing over het actuele weer. Hiervoor kunnen we steeds een beroep doen op een groot aantal meteorologen die in de vereniging actief zijn en waarvan er altijd wel één beschikbaar is om de briefing te verzorgen. Daarna komen dan een aantal sprekers aan bod die ons onderhouden over de meest uiteenlopende meteogebonden onderwerpen.

Kortom: als je echt kennis wil maken met ons, kom dan eens afgezakt naar één van onze bijeenkomsten om de sfeer te proeven.

Verslagen van vorige bijeenkomsten vind je hier

Deze pagina werd het laatst aangepast op 19 november 2019