Boek Armand Pien

Goedenavond, beste kijkers

De Vlaamse Vereniging voor Weerkunde, een Werkgroep van de Vereniging voor Sterrenkunde, bracht een boek uit over Armand Pien. Dit boek verscheen precies één jaar na het overlijden van Armand Pien en is een eerbetoon aan zijn leven en werk. Gezien “Pien in de Weer” vrijwel alle memorabele gegevens bevat tot en met 1992 is het in deze publicatie de bedoeling om voornamelijk de laatste 10 jaar te coveren aangevuld met relevante gegevens van vroeger. 

In het eerste hoofdstuk wordt het leven en de carrière van Armand Pien beknopt afgedrukt, gevolgd door een aaneenrijging van reeds eerder verschenen teksten in kranten, tijdschriften, publicaties en op het internet. De informatie voor het derde hoofdstuk, over de briefwisseling die Armand Pien destijds ontving, werd ontleend aan de licentiaatsverhandeling van Serge Berghgracht. Vervolgens komen een aantal teksten van personen die goede contacten hadden met Armand Pien. Een hoofdstuk over de “Straalstroom” mocht hier niet ontbreken. Dat Pien bijgedragen heeft tot de popularisering van de sterrenkunde komt in het zesde hoofdstuk aan bod. Het laatste interview, in het KMI afgenomen, één week vóór Piens overlijden, vormt de inhoud van het exclusieve hoofdstuk, voorafgaand aan dit waarin de reacties neergeschreven in diverse rouwregisters, worden meegegeven. De meeste teksten werden, mits expliciete bronvermelding, integraal overgenomen, inclusief spelling- en taalfouten, alsook gebeurlijke inhoudelijke onnauwkeurigheden. De aandachtige lezer zal opmerken dat, uitzonderlijk, de inhoud van sommige teksten elkaar tegenspreekt. Bij de samenstelling van dergelijk werk is het wellicht inherent dat bepaalde informatie op bepaalde plaatsen hernomen wordt.
Het boek telt een 200-tal bladzijden.

Deze pagina werd het laatst aangepast op 21 september 2023