Boek Armand Pien

Goedenavond, beste kijkers

De Vlaamse Vereniging voor Weerkunde, een Werkgroep van de Vereniging voor Sterrenkunde, bracht een boek uit over Armand Pien. Dit boek verscheen precies één jaar na het overlijden van Armand Pien en is een eerbetoon aan zijn leven en werk. Gezien “Pien in de Weer” vrijwel alle memorabele gegevens bevat tot en met 1992 is het in deze publicatie de bedoeling om voornamelijk de laatste 10 jaar te coveren aangevuld met relevante gegevens van vroeger. 

In het eerste hoofdstuk wordt het leven en de carrière van Armand Pien beknopt afgedrukt, gevolgd door een aaneenrijging van reeds eerder verschenen teksten in kranten, tijdschriften, publicaties en op het internet. De informatie voor het derde hoofdstuk, over de briefwisseling die Armand Pien destijds ontving, werd ontleend aan de licentiaatverhandeling van Serge Berghgracht. Vervolgens komen een aantal teksten van personen die goede contacten hadden met Armand Pien. Een hoofdstuk over de “Straalstroom” mocht hier niet ontbreken. Dat Pien bijgedragen heeft tot de popularisering van de sterrenkunde komt in het zesde hoofdstuk aan bod. Het laatste interview, in het KMI afgenomen, één week vóór Piens overlijden, vormt de inhoud van het exclusieve hoofdstuk, voorafgaand aan dit waarin de reacties neergeschreven in diverse rouwregisters, worden meegegeven. De meeste teksten werden, mits expliciete bronvermelding, integraal overgenomen, inclusief spelling- en taalfouten, alsook gebeurlijke inhoudelijke onnauwkeurigheden. De aandachtige lezer zal opmerken dat, uitzonderlijk, de inhoud van sommige teksten elkaar tegenspreekt. Bij de samenstelling van dergelijk werk is het wellicht inherent dat bepaalde informatie op bepaalde plaatsen hernomen wordt.
Het boek telt een 200-tal bladzijden.

Hoe het boek bestellen?

In Vlaanderen:
Het boek kost 19 Euro inclusief verzendingskosten. Het boek is te bestellen door overschrijving van dit bedrag op rekening van de Vlaamse Vereniging voor Weerkunde met nummer 734-0214682-30 en met vermelding Boek Armand Pien.

In Nederland:  
Het boek kan ook in Nederland besteld worden, maar dan moet je wel rekening houden met hogere verzendingskosten. Je dient dus 22 Euro over te schrijven inclusief verzendingskosten op het postrekeningnummer 3878592 van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Klimaatkunde te Werkhoven met de vermelding ‘Boek Armand Pien V.V.W. Vlaanderen’.

Hou rekening met een verzendtijd van maximaal drie weken.
Je kan het boek ook steeds aanschaffen op één van onze bijeenkomsten.
De data hiervan worden telkens op site aangekondigd. De netto kostprijs zonder verzendingskosten bedraagt dan 15 Euro. De moeite dus om eens naar één van onze bijeenkomsten af te zakken.

Deze pagina werd het laatst aangepast op 19 juni 2019