Bijeenkomst 5 november 2011

Najaarsbijeenkomst op 5 november 2011 in Gent Volkssterrenwacht Armand Pien

Cursus weerfotografie

Eerder op het jaar werd een enquête gehouden met verschillende vragen rond bijeenkomsten van de werkgroep weerkunde. Eén van deze zaken handelde over een cursus weerfotografie. Peter Vancoillie had al laten weten dat hij dit wilde geven, mits er voldoende interesse was. Uit de enquête bleek dat die er was en de inschrijvingen bevestigden dit. 24 inschrijvingen en een opkomst van 22 was meer dan gehoopt. De inhoud was dan ook interessant, niet speciaal enkel voor “weerfotografie”, maar ook voor digitale fotografie in het algemeen. Peter is dan ook gewoon om hierover les te geven (hij doet het professioneel). Het enig moeilijke was dat de inhoud van de cursus de samenvatting was van 17 sessies van vier uur, en dit voor een onbekend en allicht breed publiek! Toch slaagde hij erin om het voor iedereen boeiend te maken.

We begonnen bij algemene begrippen van (digitale) fotografie zoals resolutie, beeldcompressie, objectieven (“de lens”), beeldhoek, lichtsterkte, ….
Nadien werd het concreter: hoe foto’s nemen met een (reflex-)camera, met belangrijke instellingen die allen te maken hadden met vier elementen: gevoeligheid (“ISO”), diafragma, sluitertijd en witbalans, waarbij de laatste gaat om kleur, en de andere over de belichting (helderheid). Zowel (semi-)automatische als manuele werking werd behandeld. Deze instellingen werden dan verder uitgediept in toepassingen rond weerfotografie (wolken, optische verschijnselen, zons-op/onder-gangen en bliksems).
Ten slotte werd nog het bewerken op computer besproken, voornamelijk met behulp van het programma Lightroom. Het meest verrassende (toch voor velen) was dat Peter het niet zo begrepen had op fotoapparaten die JPEGbestanden afleveren maar een duidelijke voorkeur had voor het RAW-formaat. Dit werd duidelijk geïllustreerd door te tonen dat schijnbaar totaal mislukte foto’s, bewaard in RAW-formaat, toch nog goede resultaten opleveren, terwijl dit bij JPEG-bestanden niet zo is.

Bijeenkomst

In de namiddag telden we een 25-tal deelnemers. Behalve enkele kleine puntjes (redactieteam met de nieuwe eindredacteur Luc Lannoo), hoe we tot een verhoging kunnen komen van het kwaliteitsniveau van de waarnemingen, waren er twee “grote sprekers”, voorafgegaan door de weerbriefing door Geert Naessens.

Geert begon met te zeggen dat er weinig te zeggen was, maar kon toch goed wat vertellen over het “ongeveer stilstaande weer”.

In de presentatie “Luchtvervuiling en het weer” vertelde Wouter Levebvre (VITO) de verschillende interacties tussen luchtvervuiling enerzijds en weer en klimaat anderzijds. Dit werd voorafgegaan door het geven van een duidelijk overzicht van de verschillende elementen van luchtvervuiling (en wat er niet toe hoort, zoals CO2). Ook de interacties tussen deze elementen (zoals invloed van NOx op ozon) werden duidelijk gemaakt. Hoewel het materie is die toch niet zo eenvoudig is (door zijn hoeveelheid van elementen en interacties ertussen), kregen we een uiteenzetting die heel duidelijk was, wat toch een hele prestatie is.

We hadden eerder al resultaten kunnen bewonderen van de 3D-fotografie van Luk De Rop. Nu kregen we een update met nieuwere technologieën. We konden hier ook van de meest recente mogelijkheden van de volkssterrenwacht genieten.

Deze pagina werd het laatst aangepast op 20 februari 2020