Bijeenkomst 30 maart 2013

Voorjaarsbijeenkomst op 30 maart 2013 in Hove (Urania)

Op 30 maart 2013 (paaszaterdag) hielden we onze voorjaarsbijeenkomst. We zouden twee (hoofd )sprekers hebben, Pieter De Meutter en Ruben Weytjens. Ruben zou ook de bijeenkomst starten met de weerbriefing (als “Limburgse weerman”), en ging een presentatie geven over zijn passie: poollicht (en meer bepaald noorderlicht).
Zaterdagmorgen kregen we echter telefoon dat Ruben ziek was (gelukkig niet te erg, maar toch te ziek om een voordracht te kunnen komen geven). Wat nu gedaan? Verschillende mensen werden opgebeld, of werd getracht hen te bereiken. Een aantal gaven aan: “Als ik kon, zou ik het wel willen doen, maar ik kan niet.” Natuurlijk alle begrip hiervoor.

Eén van onze vaste aanwezigen op de bijeenkomsten, en ook nu en dan “radio-weerman”, stemde in om de weerbriefing te doen (beknopt door ontbreken van voorbereidingstijd). Daar waren we zeker tevreden mee. De presentatie over noorderlicht zouden we trachten te vervangen door een open gesprek.

Bovendien stond er nog een puntje op de agenda: “voorstelling Weathervids”. Van deze spreker kregen we de laatste weken echter geen respons meer, waardoor we twijfelden of we hem zouden zien. Maar dat kwartiertje minder zagen we niet als een probleem.

Bij het starten van de bijeenkomst, leek het er op dat we toch nog een presentatie zouden krijgen, maar deze persoon moest dan nog vroegtijdig vertrekken. Vermits we ons voordien al ingesteld hadden dat we geen presentatie zouden hebben, met bovendien alle begrip dat de presentatie toch niet kon doorgaan, was dit niet te erg.

Voorjaarsbijeenkomst 2013

Ook al waren we verwittigd voor een “beknopte weerbriefing”, en waren de verwachtingen weinig variabel waardoor er al weinig te vertellen was, toch kregen we een redelijk uitvoerige beschrijving van het komende weer. Hiermee konden we niet alleen zien dat de huidige situatie (van koud maar vrij droog weer) nog een tijd zou stand houden, waar verschillende weermodellen het verrassend sterk met elkaar eens zijn. Het werden ook getoond hoe al deze informatie gevonden kan worden, dit allemaal startend vanuit zijn eigen website (http://www.weerstationransberg.be/).

Dan kwam onze (enige) hoofdspreker aan het woord, Pieter De Meuter. Hij is student fysica, maar werkte rond en studeerde over ook nogal wat over het klimaat.
Wetende dat je in een presentatie over de klimaatverandering van een uur geen totaalzicht kunt geven, werd de presentatie gericht naar een aantal aspecten. “De FAQ (Frequently Asked Questions) van de troposfeer + stratosfeer” (dit zijn niet zijn woorden)
Na een inleiding over invloeden van het klimaat, werden de volgende vragen gesteld en beantwoord:

  • Is er een verandering van de CO2-concentratie in de atmosfeer (troposfeer+stratosfeer)?
  • Is de mens hiervoor verantwoordelijk?
  • Is er een verandering van de globale temperatuur?
  • Is de mens hiervoor verantwoordelijk?

Op al deze vragen werd (positief) geantwoord met een duidelijke argumentering. Een laatste vraag was dan “En is dit dan erg?”. Ook hier werd duidelijk op geantwoord. Zelfs als de temperatuurswijziging niet zo erg zou zijn, of wanneer de mens dit zou kunnen tegengaan (geo-engineering), dan blijft het erg. De temperatuurswijziging is immers slechts één van meerdere aspecten van de globale gevolgen. (Global warming is daarom een wat ongelukkige benaming.)
Een duidelijke presentatie, met duidelijke (gefundeerde) standpunten.

Tijdens de pauze konden we (naast genieten van een drankje) “een goede babbel” hebben.
En dan kwam “de open babbel”. We hadden het een beetje verwacht, Luc Herremans (onze “freelance reporter”) nam het woord, waardoor de tijd al snel opgevuld werd.
Luc gaf aan dat er een interessante tweejaarlijkse “weerdag” gehouden wordt in Meteo Gelderland op 11 mei. Hij gaat er naar toe, en bied drie plaatsen in zijn wagen aan. Het is een verre rit, samen rijden is dus erg voordelig.
Dergelijke interessante aankondigingen zijn altijd welkom (voor in Halo en/of de website).

Er kwam ook de vraag of sneeuwhoogtes toegevoegd kunnen worden op de natuurkalender. Dit bracht ons bij een aankondiging. Natuurpunt stopt met de ondersteuning van de natuurkalender. We zullen de data krijgen van hen, en deze zal toegevoegd worden aan onze waarnemingsdatabase. Er zal nagegaan worden of het toevoegen van de sneeuwhoogtes aan onze database praktisch haalbaar is.
Dit bracht ons bij enkele korte aankondigingen:

  • Het weerwoordenboek zal verder gezet worden door Kurt de Nijs.
  • Foto’s om te verschijnen in Halo zijn welkom. Richtwaarde voor kwaliteit van foto’s: 1MB.
  • Het werd reeds vermeld via andere kanalen: de nieuwe handleiding voor waarnemingen is klaar en beschikbaar.
  • Viering 100 jaar KMI – we zullen er staan.

Ten slotte willen we Urania bedanken voor de gastvrijheid en goede ontvangst.

Deze pagina werd het laatst aangepast op 20 februari 2020