Bijeenkomst 29 oktober 2005

Najaarsbijeenkomst op 29 oktober 2005 in het KMI te Ukkel

Het leek op de 29ste oktober wel of we ons opmaakten voor onze lentebijeenkomst in plaats van een herfstbijeenkomst. Nadat het in de ochtend nog wat bewolkt was en aan de kust zelfs nog had geregend, klaarde de lucht boven Ukkel tegen de middag bijna helemaal uit en werd het zelfs warm. Toch weerhield het mooie weer een 40-tal geïnteresseerden niet om toch af te zakken naar het KMI voor onze bijeenkomst.

Volgens goede gewoonte begon de bijeenkomst “ongeveer” op tijd. Na een korte inleiding met vooral aandacht voor wat praktische zaken, kon het echte programma beginnen. Kwinten beet de spits af en gaf ons allereerst een korte inleiding over zijn voordracht over de invloed van de uitbreiding van Brussel op de temperatuurreeks in Ukkel en gaf ons al meteen het eerste luikje hiervan mee.

Een 15-tal minuutjes later was het de beurt aan David die intussen onze rangen vervoegde om de traditionele briefing te geven. De hoge temperaturen triggerden zelfs onverwacht nog een buiengebiedje boven Frankrijk. Het bleek dat aan het boterzachte weer voorlopig nog niet echt een einde zou komen en dat we nog dagenlang hoge temperaturen zouden blijven noteren à en terwijl ondergetekende dit verslag maakt, zijn inderdaad ook alweer de eerste novemberrecords gesneuveld en zo te zien zullen er nog volgen de komende dagen.

Na de briefing had David nog een klein verslag voor ons in petto over de windhoos die op 17 juli vorig jaar aan de kust gezien was (je weet wel: de dag van hét grote onweer van 2004). Vooral het meegebrachte filmpje van de windhoos boven zee en vluchtende strandgangers viel bijzonder in de smaak bij de aanwezigen (rare jongens die weerfreaks, ik weet het).

Na de briefing kon Kwinten zijn relaas voortzetten. Het bleek dat het resultaat van zijn studie toch was dat van de 1.8°C graden stijging van de gemiddelde temperaturen in Ukkel, er toch minstens 0.9°C kon verklaard worden doordat de omgeving van het waarnemingsstation was veranderd. Met andere woorden: als gevolg van een veranderd grondgebruik (lees: verstedelijking) was de temperatuur gedurende de waarnemingsperiode van ruim 100 jaar dus bijna een graad gestegen. Aan de hand van vele grafieken en tekeningen, bleek dat dit effect zich zowat bij elk weertype voordeed. Natuurlijk bij het ene circulatiepatroon wat meer uitgesproken dan bij het andere, maar de invloed van de stad is dus overduidelijk. Dit fenomeen doet zich overigens wel bijna alleen voor bij de minima, wat de maxima betreft, is er nauwelijks een afwijking. Hiermee is dus niet gezegd dat het broeikaseffect er niet is, want er is nog altijd een stijging van 0.9°C die niet te verklaren is door de verstedelijking en die stijging wordt trouwens ook mondiaal vastgesteld.

Na Kwinten volgde een kleine (buiten)pauze om even van gedachten te wisselen en er ontspon zich een kleine discussie tussen de oosterlingen en de westerlingen waarbij de laatsten wat de indruk kregen dat de oosterlingen toch een tikkeltje jaloers waren op de vele weerevenementen waarop het westen van het land dit jaar getrakteerd werd. Gaan we naar een afscheuring binnen de V.V.W.?

Na de pauze was het de beurt aan “iemand van het huis”: Dr. Steven Dewitte, verbonden aan het K.M.I, kwam ons een uurtje onderhouden over weersatellieten en meer bepaald hun producten: de ons bekende – maar ook minder bekende – weerfoto’s en aanverwante producten. Het blijkt dat er toch heel wat meer uit de foto’s kan gehaald worden dan dat je op het eerste zicht zou vermoeden. Na een aantal bewerkingen en filteringen kunnen de meest prachtige beelden tevoorschijn getoverd worden.

Direct na Dr. Dewitte, was het de beurt aan Henk Schedts, hoofd van de grafische groep van het K.M.I. Hij kwam in de plaats van Marc Christiaens, die zich liet verontschuldigen, en kwam ons een korte voorstelling geven van de nieuwe producten die het K.M.I. in de aanbieding heeft voor derden, waaronder wijzelf. Het bleek echter dat aan het product zoals het nu voorligt, nog heel wat kan gesleuteld worden en de zaal liep niet echt storm voor de aanbieding die naast een vereenvoudigd radarbeeld ook nog Safirbeelden en satellietfoto’s bevatte en misschien één weermodel. Ook aan de prijs kan nog heel wat gesleuteld worden want 4 à 500 Euro voor een jaarabonnement lag voor de zaal écht wel te hoog. Er zou een ander voorstel in de maak zijn, maar de precieze inhoud hiervan was op het ogenblik van onze meeting nog niet bekend. We bekijken dit vanuit de werkgroepleiding even verder en komen hier later op terug.

De dag werd afgerond met een bezoek van Superpete Peter Vancoillie en zijn kompaan Olivier Vandeghinste. Peter bracht ons een compositie van een aantal van zijn meesterwerken van het afgelopen jaar. Op de hem eigen manier werd daar ook telkens weer het hele chaseverhaal aan opgehangen en de zaal keek, oordeelde en vond dat het zeer goed was.
We konden de dag dan ook meer dan geslaagd afsluiten.

Deze pagina werd het laatst aangepast op 20 februari 2020