Bijeenkomst 24 maart 2018

Voorjaarsbijeenkomst 24 maart 2018 in Gent Volkssterrenwacht Armand Pien

Op 24 maart 2018 hielden we onze voorjaarsbijeenkomst.
Het begon een beetje spannend. Jonas die zou beginnen met de weerbriefing had een aantal dagen voordien afgezegd door ziekte, maar had wel zelf voor opvolging gezorgd.
Tot kort voor het begin van de bijeenkomst (13u50, terwijl de “ontvangst” om 13u30 begon en de eerste presentatie om 14u ingepland was) was deze er nog niet.
Ook de volgende spreker was er nog niet, en de personen die de fotopresentatie op het einde zouden brengen, waren er ook nog niet! (Dat betekent dat Dzengiz de enige aanwezige spreker was!) Achteraf gezien had Maarten wel een bericht gestuurd, maar dat was toen nog niet tot bij ons geraakt.
Maar, dat was maar om het spannend te maken, …, want iedereen kwam tijdig opdagen.

Ruben Peelman
Ruben Peelman

Ruben Peelman, een vriend van Jonas gaf de weerbriefing. (Voor Jonas zou het ook de eerste keer geweest zijn dat hij onze weerbriefing zou verzorgd hebben.) Ruben had deze goed voorbereid, met een mooi overzicht van het weer van de afgelopen tijd, om toch ook te komen tot de weervooruitzichten in de nabije toekomst.

Maarten Reyniers
Maarten Reyniers

Na Ruben kregen we Maarten Reyniers aan het woord. Hij is KMI medewerker, en had het over het “WOW-BE project”.
Voor het WOW-BE project te bespreken, kregen we eerst een korte uitleg over wat er allemaal binnen het KMI gebeurt. Iedereen kent het KMI wel, maar toch wist mogelijk niet iedereen (naast het verzorgen van de weerberichten voor in de media) wat het KMI allemaal doet.
Vooral “de vreemde eend in de bijt”, het departement in Dourbes dat zich bezig houdt met de ionosfeer en aardmagnetisch veld, kon voor sommigen toch een verrassing zijn.
Het WOW-BE werd dan besproken als een waarnemingsnetwerk naast de huidige lang lopende waarnemingen (door professionelen maar ook door een aantal amateurs, waaronder enkele aanwezigen). Dit project past binnen de algemenere trend van “big data”: veel data van veel kanalen die elk misschien wel minder betrouwbaar zijn, maar die door de hoeveelheid toch een nuttige aanvulling kan geven voor de kleinere, meer betrouwbare “kleine data”.
Naast het verzamelen van data heeft dit project twee extra doelstellingen: educatief en bekendheid bij het grote publiek.
Tijdens de vragen achteraf bleek de beperkte (technische) ondersteuning om gegevens te kunnen doorsturen nog een moeilijk punt, vooral vanuit enkele oudere automatische weerstations. Vanuit het KMI zelf kan er niet veel meer ondersteuning komen. Mogelijk liggen hier extra activiteiten open voor samenwerking tussen amateurs en het KMI.

Na deze presentatie was er een pauze, waarbij de kantine verzorgd werd door mensen van de volkssterrenwacht.

Dzengiz Tafa
Dzengiz Tafa

Na de pauze kwam Dzengiz Tafa aan het woord. De titel was “Gebruik en praktische mogelijkheden van het hodogram”. Zeker voor mensen die Dzengiz een beetje kennen, konden wel raden in welke richting het zou gaan. Bij het trachten te begrijpen wat er gebeurt (of gaat gebeuren) met een supercel, kan het hodogram (wat een grafiek is die bondig toont hoe het windveld varieert over de hoogte) een goede hulp zijn. Maar het was ook duidelijk dat enkel het hodogram is niet voldoende om voldoende uitspraken te kunnen doen.
Bij deze uitleg kon Dzengiz weer goed tonen hoe hij zich levendig kan voorstellen hoe het is om, als het ware, zelf een bewegende supercel te zijn. Als je hem bezig ziet/hoort, zie je bijna de winden door hem doorwaaien.

Peter Vancoillie
Peter Vancoillie

Na Dzengiz was het tijd voor relaxen bij foto’s. Van Peter Vancoillie kregen we een fotoreportage, startent van bij zijn vorige reportage (ondertussen al twee jaar geleden – 16/4/2016). Zowel door beperking in tijd als door beperkt spectaculair weer, gaf dit geen al te lange reportage. We kregen misschien wel verrassend veel zons-opkomsten/ondergangen, toch ten opzichte van wat we van hem gewoon zijn. Maar het waren er dan wel met extra veel kleur!

Luk en ...
Luk en …


Nadien kregen we 3D-brillen uitgedeeld. En, hoewel het zeker niet zijn eerste keer was in deze zaal, geraakte de 3D-reportage van Luk De Rop niet gestart. We misten duidelijk An Van der Eecken. Een wat spijtig einde van deze dag, vooral voor Luc die zijn voorbereide presentatie de mist in zag gaan. Maar behalve dit technisch probleem, keken we toch tevreden terug op onze geslaagde bijeenkomst.

We danken hierbij Volkssterrenwacht Armand Pien en zijn medewerkers voor de gastvrije ontvangst.

de zaal (2)
de zaal (1)

Deze pagina werd het laatst aangepast op 20 februari 2020