Bijeenkomst 23 mei 2009

Voorjaarsbijeenkomst op 23 mei 2009 in Gent Volkssterrenwacht Armand Pien

De eerste bijeenkomst na het overlijden van Yvan Naessens.

Ondanks een zonovergoten lentedag midden een verlengd weekend mochten we ruim 20 deelnemers verwelkomen voor onze (half)jaarlijkse bijeenkomst in de volkssterrenwacht Armand Pien te Gent waar de deuren alweer wagenwijd openstonden.

De toeschouwers - zou 20 overdreven zijn?

Na de voorstelling van de nieuwe ploeg (voorzitter Stijn, redactieploeg Gianni, Mark, Els i.s.m. Kris en Paul Willems, onze trekkende kracht achter de schermen), in opvolging van de tandem Geert en Yvan Naessens kwam een interactief gesprek op gang met onze leden, waarvan we hier enkele ideeën/suggesties onthouden:

  • de Halo en de bijeenkomsten zijn de betere communicatiekanalen die de ledenbinding verstevigt. Het vernieuwde tijdschrift wordt positief ervaren, meer zelfs, sommigen zijn vragende partij om (selectief) méér kleur aan te bieden en zijn bereid om hiervoor meer euro’s neer te tellen, suggestie die door niemand tegengesproken werd. ” ’t Is goed zoals het is!”, was een andere stelling aangevuld door de opmerking “soms zou het wat vroeger mogen komen”, maar duidelijk met begrip
  • misschien steken we beter geld in de website of in kwaliteitsfoto’s liever dan gewoon in kleurendruk. Dit was zeker geen algemeen standpunt. “Het boekje straalt de warmte uit van de vereniging, een webpagina doet dit niet”, was een andere stelling. Als bestuur trachten we de “digitaal-gerichte leden” tegemoet te komen, maar blijven belang hechten aan het papieren tijdschrift.
  • meerdere leden brachten de contacten ter sprake met o. a. Weerwoord, Natuurpunt, het KMI, de VVS, enz. Er werd alvast gestart met een goede samenwerking met de VVS; binnen de beschikbare tijd zal ook aandacht gaan naar overleg met andere gelieerde verenigingen/partners.
  • eveneens aan bod kwam de VVW herkenbaarheid bij het grotere publiek (= potentiële inflow van nieuwe leden) door deelname aan bv. opendeur dagen en beurzen; hiervoor zijn niet enkel vrijwilligers nodig, maar ook een promotiestand (= financiële middelen)
  • duidelijk begrip voor het feit dat we voor een deel opnieuw moesten starten door het wegvallen van Yvan, die meerdere taken op zich nam. De nood werd aangevoeld om het werk te verdelen over verschillende vrijwilligers. We zijn dus nog op zoek naar kandidaten die bijeenkomsten willen organiseren, die promotie willen voeren, “specialisten” waar we naar kunnen verwijzen als we vragen krijgen rond weerstations, enz.
  • ten slotte werd gesteld dat alle input (commentaren, voorstellen, …) over Halo, website, werking algemeen welkom is!

Admosferische modellering

Piet Termonia en Stijn Helsen

Uit de presentatie “Atmosferische modellering” van prof. Piet Termonia. leerden we hoe weermodellen opgebouwd zijn, wat de moeilijkheden zijn, en ook wat hun nut is.

Meteorologie: fenomenen en schalen
Onderliggende fysica
Numerische modellen: spanning tussen rekenkracht en nauwkeurigheid
Parametrisaties: alles wat overblijft
Goede modellen maken gebruik van evenwichten
Voorspelbaarheid

Op een begrijpelijke manier werd het principe van de opbouw van de atmosferische modellen toegelicht waarbij een simulatie liet zien als de tijdsintervallen te groot genomen worden voor het vooruit berekenen, het resultaat waardeloos wordt, maar ook het belang van de “maaswijdte” van dergelijke modellen werd beklemtoond. Deze maaswijdte is o a bepalend voor de kracht (=kostprijs) van de computers die nodig is om deze vele (miljoenen) berekeningen binnen een voldoende korte tijd te kunnen uitvoeren. Ook het Ensemble Prediction System (EPS) kwam ter sprake waarbij kleine wijzigingen in de uitgangscondities (waarnemingen) soms aanleiding geven tot uiteenlopende voorspellingen (vlinder van Lorenz). De economische gevolgen van een te weinig nauwkeurige voorspelling zijn soms aanzienlijk (vb. windmolenpark).

3D-projectie van winterse sfeerbeelden

Luk die de presentatie al klaarzet voor Peter

3D-projectie van winterse sfeerbeelden door Luk De Rop: deze moest je zelf gezien hebben. Subliem!
En hoe kun je beelden omzetten in woorden voor een verslag?

Foto-archief van voorbije seizoenen

Peter, tegen het einde van zijn foto-presentatie

Peter Vancoillie dook weer eens in zijn foto archief van de voorbije seizoenen: onweerstaanbare beelden van sneeuw, ijs, wolken, bliksems en meer van dat fraais!

Dankwoord

Dank aan de volkssterrenwacht Armand Pien voor het gastvrije onthaal, aan de sprekers van deze namiddag en aan iedereen die aanwezig tekende.

Thuis gekomen stak onderstaand commentaar in mijn mailbox:

“Alvast bedankt om terug zo’n interessante bijeenkomst te organiseren. Het is toch iets om ieder jaar opnieuw naar uit te kijken, een combinatie van sprekers die moeilijke wetenschap op een toegankelijke manier weten te duiden of die op het eerste zicht banale dagelijkse weerfenomenen kunnen vatten in foto’s en reportages die ons iedere keer opnieuw raken en bewust laten worden dat iedere dag ons kansen biedt om verwonderd te zijn over nieuwe dingen die de natuur ons biedt, zelfs in tijden van crisis.”

Bedankt Ronny (Deseine), voor deze bemoedigende woorden! Dit sterkt de trekkersploeg om door te gaan.

Paul / in naam van de VVW-ploeg

de officiële start van de bijeenkomst

Deze pagina werd het laatst aangepast op 20 februari 2020