Bijeenkomst 20 maart 2010

Voorjaarsbijeenkomst op 20 maart 2010 in Hombeek/Mechelen

Het Laatste Huis liep behoorlijk vol met enerzijds VVW-ers, maar er kwamen ook een behoorlijk aantal lokale geïnteresseerden op af zodat we toch richting 40 aanwezigen uit gingen, wat toch aardig was. We mochten ook een delegatie van het VWK-bestuur verwelkomen, met wie we voorafgaandelijk een aantal onderwerpen van mogelijke samenwerking hadden besproken.

Geert met de weerbriefing
Geert met de weerbriefing

Geert Naessens mocht de spits afbijten, maar kon ons jammer genoeg voor de komende 2 weken nog geen echte lente voorschotelen. En of er nadien nog vragen waren? Blijkbaar wilde het publiek van Geert horen hoe hij over de opwarming van de aarde dacht en of er nu iets aan de hand is. Hoe dan ook, we kunnen maar beter onze energieconsumptie milderen, gaf Geert ons mee. We maakten dan ook van de gelegenheid gebruik om Geert een geschenkbon te overhandigen als dank voor zijn inzet als werkgroepleider in de periode april 2000 tot 2009.

Gert Coone over het weer aan de kust
Gert Coone over het weer aan de kust

KMI meteoroloog Gert Coone, te werk gesteld in het OMS te Oostende, wist ons heel begrijpelijk uit te leggen welke natuurkundige wetmatigheden aan de basis liggen van de vaststelling dat de kuststreek meestal beter weer heeft dan het binnenland, maar soms ook niet. Een duidelijke en verhelderende powerpoint voordracht! Voor “het weer aan zee” verwees hij naar de website http://www.kustweerbericht.be.

Tijdens de pauze was er gelegenheid om onderling wat bij te praten maar ook om de zon te observeren dank zij de opgestelde telescopen van de lokale VVS afdeling Infoster.

Mark over de nieuwe waarnemingsmodule
Mark over de nieuwe waarnemingsmodule

Nadien belichtte Mark Cox alle in- en uitgangen die hij op zijn on-line invoermodule voor weergegevens had aangebracht; een erg fraaie en gebruiksvriendelijke website! In het verlengde hiervan demonstreerde Stijn vluchtig de nieuwe invoermogelijkheid voor optische verschijnselen op de weerkundesite.

Peter met het jaar-foto-overzicht
Peter met het jaar-foto-overzicht

Als kers op de taart verwende Peter ons weer eens met zijn schitterende beelden over het afgelopen (on)weer jaar: we mochten genieten van niet-alledaagse wolkenluchten, van flitsende weerlichten, maar eveneens van sneeuwrijke winterse taferelen. We vergaten de klok, zodat er nog maar weinig tijd restte voor het vragenkwartiertje. We hadden het nog eventjes over de nodige kennis en ervaring om al dergelijke opnames te maken en ook over de interesse van de aanwezigen voor Het Weer Magazine.

Hartelijk dank aan onze gastvrouw Yvette van Infoster alsook aan ons gastgezin die de zaal ter beschikking stelde voor onze bijeenkomst!

het publiek

Deze pagina werd het laatst aangepast op 20 februari 2020