Bijeenkomst 16 april 2016

Voorjaarsbijeenkomst 16 april 2016 in Gent Volkssterrenwacht Armand Pien

We waren weer te gast in de volkssterrenwacht Armand Pien (Gent) voor de voorjaarsbijeenkomst van de VVW. Het was een druk programma, met nogal wat sprekers. De opkomst was, ten opzichte van de verwachtingen vrij goed.

Geert Naessens
Geert Naessens

We startten met de weerbriefing gegeven door Geert Naessens. Het april-weer is zoals het april-weer moet zijn: wisselvallig, moeilijk te voorspellen. Zo gaf de voorspelling, was het GFS?, ’s morgens (toen Geert zich voorbereidde) nogal andere voorspellingen dan toen deze life bekeken werden (een run van zes uur later). Geert had zelf al verwacht dat de wel erg optimistische temperaturen (was het voor woensdag of donderdag?) nog zouden zakken. En een aantal uur later was het al zover.
Maar dit toont toch dat het april-weer moeilijk voorspelbaar blijft.

Nadien kwam een presentatie met Engelse titel, maar gegeven in het Nederlands, en ging over de voorspelling (modellering) van extreme neerslag met “ALARO-0”, en hierbij het nut van een verhoogde ruimtelijke resolutie. De presentatie werd gegeven door twee sprekers (Dries Nicolaes en Ivo Van de Moortel (postgraduaat UGent)), en de twee sprekers losten elkaar vlot af. Zo werden er eerst resultaten gegeven die wat tegen de verwachting waren. Simulaties met een resolutie van 50km gaven geen slechtere resultaten dan simulaties met resoluties van 12.5km, terwijl dit toch heel wat meer rekenkracht vergde.
Dit werd veroorzaakt doordat deze simulaties over vrij grote structuren ging, die goed behandeld konden worden door de berekeningen met lagere resoluties. Maar als het ging over kleinere systemen (zoals deze die de “pukkelpop storm” veroorzaakte), geeft de hogere resolutie duidelijk wel een meerwaarde. Dit werd in de inleiding ook al mooi geïllustreerd, met een grafiek waarop verschillende weersystemen geplaatst werden in een tijdschaal/ruimtelijke schaal grafiek. Deze werd terug gevonden op http://www.climatechangeinaustralia.gov.au.
Een andere bemerking ging over de hoeveelheid voorspelde neerslag in vergelijking met de werkelijk gemeten neerslag. De voorspelling was dikwijls hoger. Dit werd ook goed verklaard doordat de modellen rekenen op een gelijkmatige verdeling over het vierkant van het grid.

Dries Nicolaes en Ivo Van de Moortel samen met Stein Helsen
Dries Nicolaes en Ivo Van de Moortel met tussenin Stein Helsen

Deze presentatie was wat korter dan ingepland. Maar deze tijd konden we goed gebruiken voor wat interactie. We vroegen ons af wat de aanwezigen ervan zouden vinden om naar andere plaatsen, zoals Brugge (Beisbroek) of Genk te gaan voor bijeenkomsten, zeker met de wetenschap dat deze niet zo gemakkelijk met openbaar vervoer bereikbaar zijn. Dat bracht ons ook op de vraag hoeveel mensen er nu met het openbaar vervoer gekomen waren. Dat waren er vrij veel, maar dat kwam mogelijk door twee redenen (een positieve en een negatieve):

  • goed bereikbaar met het openbaar vervoer (voor trein)
  • geen goedkope parkeerplaatsen (tegen auto)

Het leek dat er toch niet echt bezwaren waren tegen plaatsen zoals Brugge(=Beisbroek) of Genk.
Daarnaast was er ook nog een melding over het weerkundig woordenboek, wat lang een vaste rubriek geweest is in Halo, en nu gebundeld is in één werk. Kurt De Nijs zorgde voor het drukken, en we zouden geïnteresseerden naar hem willen doorsturen. Een digitale versie is te verkrijgen bij Paul (via e-mail).
Ook meldden we dat Pieter De Meutter “hier” (in de volkssterrenwacht Armand Pien) een lezing geeft: “Over tornado’s, orkanen en dies meer”.

Arjan Ehlert
Arjan Ehlert

Dan kwam er een presentatie door Arjan Ehlert (Noodweer) over Gladheidsbestrijding. Hij werkt in Nederland op de dienst die verantwoordelijk is voor gladheidsbestrijding. Wat komt er bij kijken, wie is voor wat verantwoordelijk, wat zijn voor- en nadelen van een aantal verschillende wegtypes, waarom gebruiken we zout, …, zijn allemaal vragen die aan bod kwamen.

Dan konden we ons wat opladen tijdens de pauze, waar het wat moeilijk was om op tijd terug naar de zaal te gaan (ook al zijn de informele contacten tijdens een bijeenkomst zeker ook één van de doelstellingen ervan!).

Dzengiz Tafa
Dzengiz Tafa

Dzengiz Tafa (stormplatform) kwam dan aan het woord over interne structuren lagedruk gebieden. Hier kregen we een uitleg over hoe lagedruk gebieden zich vormen, startend met een geschiedenis over hoe het inzicht in deze structuren evolueerde. Voor mensen voor wie termen als isotroop, adiabaat, corioliskracht, …, niet tot de dagelijkse woordenschap hoort, was dit niet zo’n eenvoudige materie. Wat zeker en vast duidelijk was, was dat een eenvoudig tweedimensioneel model niet kan volstaan om een goed inzicht te krijgen in hoe een lagedruk gebied zicht vormt. Een driedimensionaal beeld van bewegingen van massas, rekening houdend met allerlei krachten is nodig, wat het “even uitleggen in een uurtje” niet gemakkelijk maakt.
Maar we beten door, en met wat vertraging geraakte we tot het einde van de presentatie.

Nadien konden we wat meer relaxen, en eerst genieten van de recente 3D beelden van Luk De Rop (waar ook oudere foto’s getoond werden, maar met nieuwe technieken verbeterd). Bliksems, wolken bekijken met twee ogen die meer dan honderd meter van elkaar staan, geeft een heel andere 3D-zicht dan wat we gewoon zijn!

Peter Van Coillie
Peter Van Coillie

Verder hadden we het foto-jaaroverzicht (startend op de dag na de vorige voorjaarsbijeenkomst) gemaakt door Peter Vancoillie. Hier zagen we foto’s van tijdens de trouw van zijn zus. Hier stonden geen mensen op, maar volop opbollende wolken, klaar voor “wreed weer”, waaruit bleek dat het moeilijk moet geweest zijn voor Peter om zijn aandacht voldoende bij die trouw te houden. Dit was duidelijk een goede onweersperiode. We zagen onweerfoto’s van de nacht voordien, de nacht zelf en de nacht erna. Er was natuurlijk heel wat meer dan die drie nachten. We kregen foto’s van meer exotische plaatsen als Noorwegen, (en ik weet het niet meer…)

Hiermee konden we, wat na het voorziene einduur (18u30 ipv ca. 18u) weer een succesvolle bijeenkomst afsluiten. Hierbij bedanken we de Volkssterrenwacht Armand Pien, en met name An Van der Eecken voor de gastvrije ontvangst.

De aanwezigen - deel 2

Deze pagina werd het laatst aangepast op 20 februari 2020