Vernieuwing lidgeld 2020

50 jaar VVW: Totaal vernieuwde full color Halo

In 2020 zal de VVW haar 50 jarig bestaan vieren en meet zich een volledige nieuwe “look” aan, die zich zowel in onze website als in de Halo zal weerspiegelen.

Halo nieuwe stijl

Halo wordt een full-color maandblad, een noodzaak die zich reeds geruime tijd laat voelen: kaartjes, foto’s en allerhande illustraties komen niet tot hun recht bij een afdruk in zwart/wit. Een aantal leden gaven dit reeds eerder terecht mee in de enquête van eind 2016. De VVW stuurgroep heeft geruime tijd geaarzeld om te beslissen om volledig in kleur te gaan omdat het alternatief ter beschikking werd gesteld van de full-color digitale versie. ’50 jaar VVW’ is de aanleiding om de hardcopy Halo volledig in kleur aan te bieden. Maar kleurenprints zijn nu eenmaal duurder en dit heeft zijn gevolgen voor het VVW lidgeld vanaf 2020 zoals je hieronder kunt merken. In de ledenbevraging gaven sommige leden mee dat een geringe verhoging van het lidgeld geen probleem is. Wie opziet tegen deze aanpassing kiest voor het aantrekkelijker digitaal abonnement. Voor dit lidgeld krijg je méér dan alleen een tijdschrift: een informatieve frisse website, bijeenkomsten met voordrachten door vooraanstaande wetenschappers maar waar ook onze leden aan het woord komen, af en toe een bezoek aan een meteodienst, hulp als waarnemer, enz. Je krijgt ook toegang tot Weerspiegel.

Soort abonnement   EURO
Enkel VVW – Halo digitaal binnenland 23.00
Enkel VVW – Halo hardcopy binnenland 35.00
Enkel VVW – Halo hardopy (half jaar*) binnenland 18.00
Enkel VVS – Heelal binnenland 32.00
Combi VVW Halo digitaal + VVS Heelal binnenland 52.00
Combi VVW Halo hardcopy + VVS Heelal binnenland 62.00
Enkel VVW – Halo digitaal buitenland 23.00
Enkel VVW – Halo hardcopy buitenland 60.00
Enkel VVS – Heelal buitenland 44.00
Enkel VVS – Heelal digitaal buitenland 32.00
Combi VVW Halo digitaal + VVS Heelal buitenland 64.00
Combi VVW Halo hardcopy + VVS Heelal buitenland 99.00
Enkel VVW – Halo hardopy (half jaar*)buitenland30.00

Zowel hardcopy leden als digitale abonnees hebben beide toegang tot de elektronische Halo op de website mits in het bezit van een wachtwoord, aan te vragen bij stijnhelsen@skynet.be.

Het lidgeld mag overgemaakt worden op rekeningnummer BE15 7340 2146 8230   BIC: KREDBEBB, met vermelding “lidmaatschap V.V.W. 2020, soort abonnement, je naam en postadres en voor de digitale leden ook hun e-mailadres”.

Ieder VVW lid kan ook de Weerspiegel (publicatie van onze zustervereniging in Nederland) digitaal lezen op onze site Ledenhoek/Weerspiegel mits toegangscode en dit onafhankelijk van zijn/haar keuze van VVW abonnement.

Deze pagina werd het laatst aangepast op 11 december 2020