Barani Weerstation “MeteoHelix”

Geert Vandenbrande

Dit is een draadloos weerstation dat gebruik maakt van het IoT-netwerk Sigfox (uitgebaat door Engie). Geen Wifi nodig en ook niet mogelijk via Wifi. Er bestaat nog een andere versie die het IoT-netwerk LoraWan gebruikt, maar dit gebruiken wij niet (we creëren anders teveel mogelijkheden en we willen goede support kunnen geven!).

Het station meet:

 • Temperatuur, volgens WMO-norm, max. afwijking  = 0,2°
 • Relatieve vochtigheid
 • Dauwpunt wordt berekend uit de twee bovenstaande, conform WMO-norm
 • Luchtdruk, vrij nauwkeurig, maar haalt WMO niet (die is echt wel streng) – we kunnen die wel kalibreren a.d.h.v. een klasse A barometer waarover we beschikken (nauwkeurig tot op 0.07 hPa) – luchtdruk nauwkeurigheid gelijkaardig aan een Davis VP
 • Zonnestraling – volgens classificatie: ISO9060 klasse C – nauwkeurigheid ordegrootte 5%, vergelijkbaar met Davis VP
 • Grote troef van het weerstation: de “thermometerhut”… Tot nu toe is er geen enkel beter gevonden, wel passief te verstaan. Passief = geen ventilator in de hut. Een Davis VP geventileerd komt in de buurt, maar is nog steeds een stuk minder goed. Wanneer is dit belangrijk: bij matige en sterke zonnestraling en ook: bij een sneeuwdek met zon er op!
 • Volledig getest door het KMI en wordt door hen gebruikt nu in het klimatologisch meetnet.
 • Temperatuur/RH/dauwpunt wordt uitgemiddeld volgens voorschriften WMO evenals max/min waarden
 • Weerstation werkt op zonne-energie (heeft zonnepaneel bovenaan) en kan gerust maanden zonder zon vooraleer de interne batterij af is.
 • Sensoren zijn te kalibreren en indien dit niet meer lukt dan kunnen deze vervangen worden. Dit is immers iets wat zeker nodig is voor weerkundige instituten.
 • Neerslag (“MeteoRain”) is niet standaard inbegrepen, maar in optie

De gegevens worden elke 10 minuten (op 00/10/20/30/40/50) doorgestuurd over het netwerk. 1 of meerdere ontvangers pikken het signaal op en sturen dit door naar de centrale computer van Sigfox. Dubbele pakketten worden daar verwijderd (bij ontvangst door meerdere ontvangers). Daarna gaat de centrale computer de data doorsturen naar een server/computer. Daar wordt alle data gesplitst en opgeslagen en verwerkt om te tonen op websites.

Het gebruik van het sigfox netwerk is niet gratis… Een licentie voor één jaar voor 1 device (zoals MeteoHelix) kost 7 euro exclusief btw 21%, dus in totaal 8,47 euro per jaar. Voor wie de belgische frank nog heeft gekend, reken 1 frank per dag! Bij opstart vragen ze echter ook een activatiekost die evenveel bedraagt (dat is dus eenmalig).

Voordeel van Sigfox netwerk: je mag je weerstation zetten waar je wil, in het midden van de weide is nu ideaal… Opgelet: er moet dekking zijn van het netwerk. In Vlaanderen normaal geen probleem, maar zeker ons eerst contacteren zodat we dit expliciet kunnen controleren op de kaarten met dekking! De exacte locatie dus doorgeven (waar het zou geplaatst worden).

De fabrikant BaraniDesign heeft een portaalsite: weather.allmeteo.com
Je kan daar de data van je station(s) raadplegen indien je die niet wil delen met anderen (zoals het KMI…). Indien je die wel wilt delen, dan wordt die data ook doorgestuurd naar verschillende netwerken. Je kan je op de portaalsite ook registreren zonder een station te hebben om eens te kijken. Let wel: de website wordt momenteel wel aangepast.

De Belgische meteo club heeft een basis-website zonder veel franjes, maar waar je wel alle gegevens kan bekijken (cijfers/op kaarten/rankings van stations/…), zie: bmcb.club

Daarnaast wordt nog volop een tweede website ontwikkeld (door mezelf, programmering wel door mijn zoon) om nog meer in detail te kijken, om in de tijd terug te gaan, om allerhande grafieken te genereren en mogelijks downloaden, data downloaden,… https://meteo.vlaanderen (naamgeving misschien een beetje misleidend want heel België wordt bediend). De website wordt ook meertalig gemaakt (op korte termijn).

We zouden ook kijken voor de ontwikkeling van widgets die op een bestaande website kunnen geplaatst worden.

Er is dus binnenshuis geen console aanwezig. Alles kan geraadpleegd worden via computer/tablet/gsm… zowel thuis als in de winkel als op reis!

Data kan eventueel gedownload worden indien je ermee wilt werken in bijvoorbeeld Excel of ander programma.

Een belangrijk iets is backup van data: op de computers van het sigfox netwerk worden maximaal 50.000 datapakketten bewaard die kunnen opgevraagd worden. Er komen er per dag 144 toe (24u x 6); totaal is dat dus net geen jaar. Een tweede backup gebeurt op de verschillende computers/ servers: allmeteo / Belgische meteo club / meteo.vlaan-deren.

Deze drie werken onafhankelijk van elkaar en staan op verschillende plaatsen (zelfs continenten). Er moet dus al heel wat mislopen vooraleer het echt de mist ingaat.

Optie wind

De MeteoWind IoT bestaat uit een anemometer in combinatie met windvaan. De windmeter voldoet aan alle normen van MEASNET (die zijn nog strenger dan WMO) en start op bij een wind vanaf 0,3 m/s gegarandeerd (mijn ervaringen zijn rond de 0,2 m/s).

Aan de windmeter zelf is een draad van 5m lengte voorzien die naar een controller/zenderbox gaat. Deze is eveneens voorzien van een zonnepaneel en werkt dus ook volledig autonoom en dus ook volledig los van een MeteoHelix. Nadeel daarvan is dat er een 2e sigfox licentie nodig is.

Voor prijzen en meer info over combinaties zie:
https://meteo.vlaanderen/nl/aankoop-van-een-barani-weerstation

Momenteel zijn er 20 stations MeteoHelix in gebruik bij de Belgische Meteo Club, ik meen te weten dat het KMI er een 30-tal zal/zou hebben…

Ik heb ondertussen ruim een jaar ervaring met deze stations en ken het ondertussen “binnenste buiten”. Problemen die mogelijks opduiken hebben we tot nu toe allemaal goed kunnen oplossen en de fabrikant kennen we ondertussen ook al goed en bij problemen hebben we de dag nadien al respons…

Meer info:

https://www.baranidesign.com
en in de MeteoHelix datasheet https://static1.squarespace.com/static/597dc443914e6bed5fd30dcc/t/5f5f9ce8e52f900a7f1982af/1600101615389/MeteoHelix+IoT+Pro+DataSheet.pdf
Voor bestelling en extra info: meteo.vlaanderen@telenet.be

Automatisch meetnetwerk van de Belgische Meteo Club Belge

Voor de verdere uitbouw van het automatisch meetnetwerk van de Belgische Meteo Club Belge (BMCB) zoeken ze nog een aantal locaties om een weerstation te plaatsen zodat we toch een goede geografische spreiding krijgen.

De locaties moeten uiteraard zo open mogelijk zijn en zich buiten de bebouwde kom bevinden en waar de obstakels beperkt zijn…

Het automatische weerstation (type: MeteoHelix van Barani Design) werkt volledig autonoom, het zorgt zelf voor zijn nodige energie en maakt gebruik van een specifiek netwerk waardoor het ook geen wifi nodig heeft. Het netwerk voorziet zelf de weerstations.

Deze pagina werd het laatst aangepast op 18 december 2022