Gelezen op het internet

Niet Nederlandstalige artikels kunnen met Google translate (behoorlijk goed leesbaar) in het Nederlands vertaald worden: https://translate.google.com/?sl=en&tl=nl&op=websites
Of door het artikel te openen, rechts te klikken in de tekst (niet op een afbeelding) en in het snelmenu te kiezen voor “Vertalen in het Nederlands”

Diep onder het oceaanoppervlak…

Meevaller: methaan dat opgesloten zit onder zeebodem wellicht geen klimaatgevaar (msn.com) = 23.10
Diep onder het oceaanoppervlak bevat de zeebodem grote hoeveelheden natuurlijk voorkomende, ijsachtige afzettingen bestaande uit water en geconcentreerd methaangas. Decennialang hebben klimaatwetenschappers zich afgevraagd of dit methaanreservoir zou kunnen “smelten” en enorme hoeveelheden methaan zou kunnen afgeven aan de oceaan en de atmosfeer als de oceaantemperaturen warmer worden. Waarschijnlijk niet volgens nieuw onderzoek.
https://www.nature.com/articles/s41561-022-01044-8 = 17.10
Verwaarloosbare atmosferische afgifte van methaan uit ontbindende hydraten in oceanen op de middelste breedtegraad

De concentraties van methaan

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/10/26/methaanconcentraties-stijgen-sneller-dan-ooit/  = 26.10
De concentraties van methaan, na CO₂ het belangrijkste broeikasgas in onze atmosfeer, zijn nog nooit zo snel gestegen als vorig jaar. Momenteel stevenen we af op een opwarming van ongeveer 2,5 graden Celsius met de klimaatbeloftes die nu op tafel liggen.

Broeikasgassen

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/10/26/zelfs-niet-in-de-buurt-van-nodige-vermindering-broeikasgassen/ = 26.10
Volgens de VN zullen we in 2030 tien procent meer broeikasgassen uitstoten dan in 2010, terwijl we de uitstoot zouden moeten halveren.

De gemiddelde temperatuur in Europa

https://www.msn.com/nl-be/nieuws/other/europa-warmt-het-snelste-op-temperatuur-meer-dan-dubbel-zo-snel-gestegen-als-gemiddelde-wereldwijd/ar-AA13Etou?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=f22ddcaec6d2427fbe7efe55ee1e81ce = 02.11
De gemiddelde temperatuur in Europa is in de afgelopen 30 jaar meer dan twee keer zo snel gestegen als het gemiddelde wereldwijd. Europa is daarmee het continent waar de temperatuur het snelste stijgt. Als de evolutie doorzet, zullen uitzonderlijke hitte, bosbranden, verwoestende overstromingen en andere gevolgen van de klimaatverandering een steeds zwaardere tol eisen van de samenleving, de economie en de ecosystemen, zegt de WMO.

The State of the Climate in Europe 2021

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11357 = State of the Climate in Europe 2021

Het klimaatbeleid

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/cop27-richting-2-5-c-opwarming-deze-eeuw = 01.11
Als het huidige klimaatbeleid wordt voortgezet is de kans groot dat de aarde eind deze eeuw 2,8 graden is opgewarmd. Verder blijkt dat een derde van de wereldbevolking niet goed is voorbereid op natuurrampen die vaker op gaan treden in een warmere wereld.

De hoeveel waterdamp in de lucht

https://www.carbonbrief.org/guest-post-investigating-climate-changes-humidity-paradox/
Het is van cruciaal belang dat wetenschappers begrijpen hoe vochtigheid – hoeveel waterdamp er in de lucht zit – verandert, en zou kunnen veranderen, naarmate de temperatuur op aarde stijgt.
In een nieuwe dataset en bijbehorend artikel onderzoeken mijn co-auteurs en ik hoe verschillende aspecten van vochtigheid op verschillende manieren veranderen in de oceanen van de wereld.

Het verlies van de Groenlandse ijskap

Studie die dieper in Groenlands ijs keek concludeert: het smelt zes keer zo snel als gedacht
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05301-z = 09.11.22
In de afgelopen twee decennia is het ijsverlies van de Groenlandse ijskap (GrIS) toegenomen als gevolg van het sneller smelten van het oppervlak en de ijsafvoer naar de oceaan. Of het aanhoudend toenemend ijsverlies verder zal versnellen, en met hoeveel, blijft controversieel. We gebruiken unieke waarnemingen van het wereldwijde navigatiesatellietsysteem (GNSS), gecombineerd met veranderingen in oppervlaktehoogte en oppervlaktesnelheden verkregen uit satellietgegevens, om de juiste basale omstandigheden te selecteren voor gebruik in numerieke modellen voor ijsstroom, die we vervolgens gebruiken voor toekomstige simulaties.

Toegenomen kosmische straling

https://www.meteo.be/nl/info/nieuwsoverzicht/impact-van-toegenomen-kosmische-straling-uv-straling-en-de-kwetsbaarheid-van-het-ozonschild-voor-de-biosfeer-en-onze-gezondheid
De toename van deze biologisch-actieve straling is het gevolg van de verhoogde atmosferische ionisatie door buitenaardse kosmische straling en uv-straling van de zon, versterkt door antropogene emissies. Zij kunnen de biosfeer op aarde aanzienlijk beïnvloeden door de aantasting van de ozonlaag.

Het smelten van de Alpengletsjers

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/niet-eerder-smolten-de-alpengletsjers-zo-snel-als-deze-zomer = 18.10.2022
De omstandigheden bleken dit jaar nagenoeg ideaal voor het smelten van de Alpengletsjers. Door een combinatie van hitte, droogte, veel zon en Saharazand smolten de gletsjers niet eerder zo snel als deze zomer.

Extreem sterke lagedrukgebied

https://www.weer.nl/nieuws/2022/extreem-lage-luchtdruk-in-depressie-bij-zuidpool = 18.10.2022
Het Europese model berekende de afgelopen dagen aan de rand van Antarctica een lagedrukgebied met een kerndruk van 899 hPa.
De reden voor het ontstaan van dit extreem sterke lagedrukgebied zit wellicht in de extreem koude stratosfeer boven en rond de Zuidpool van dit moment, deels veroorzaakt door de explosieve eruptie van de Hunga Tonga-Hunga Ha’apai vulkaan in het ten oosten van Australië gelegen eilandstaatje Tonga.

Groenlandse ijskapmassabalans van 1840 tot volgende week

https://essd.copernicus.org/articles/13/5001/2021/ = 29.10.2021
Massabalans hoofdijskap Groenland
https://www.logboekweer.nl/Climate/Greenland_DailyMassBalance.pdf
De massa van de Groenlandse ijskap neemt af naarmate de massawinst door sneeuwophoping wordt overschreden door massaverlies door afvloeiend smeltwater van het oppervlak, het afkalven van gletsjers die eindigen in de zee en het smelten van onderzeeërs, en het smelten van de basis.

Het hydrologische neerslagtekort in Vlaanderen

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/04/neerslagtekort/ = 04.09.2022
Het hydrologische neerslagtekort in Vlaanderen bereikt recordhoogtes. Zo’n tekort is er wanneer er meer water verdampt dan er neerslag gevallen is en momenteel bedraagt dat tekort meer dan 350 liter per vierkante meter. “Dat is hoger dan in de historisch droge zomer van 1976”, zegt hydroloog Patrick Willems. “Als dat aanhoudt komen we in een situatie terecht die we nog nooit gezien hebben.”

Het aantal hittegolven in Europa

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/toename-hittegolven-in-europa-gelinkt-aan-veranderende-straalstroom = 05.07.2022
In Europa is het aantal hittegolven drie tot vier keer sneller toegenomen dan in andere gebieden op het noordelijk halfrond, zoals de VS of Canada. Een internationaal onderzoeksteam heeft voor het eerst aangetoond dat deze snelle toename samenhangt met veranderingen in de luchtcirculatie.

Europa als een hittegolf-hotspot

https://www.nature.com/articles/s41467-022-31432-y = 04.07.22
Hier identificeren we Europa als een hittegolf-hotspot, met opwaartse trends die drie tot vier keer sneller zijn in vergelijking met de rest van de noordelijke gematigde breedtegraden van de afgelopen 42 jaar. Deze versnelde trend is gekoppeld aan atmosferische dynamische veranderingen via een toename van de frequentie en persistentie van dubbele jetstream-toestanden boven Eurazië. We vinden dat het optreden van dubbele jets vooral belangrijk is voor West-Europese hittegolven, die tot 35% van de temperatuurvariabiliteit verklaren. De opwaartse trend in het aanhouden van dubbele jet-gebeurtenissen verklaart bijna de hele versnelde hittegolftrend in West-Europa, en ongeveer 30% daarvan in de uitgebreide Europese regio.

De luchtkwaliteit in Europa

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/schonere-lucht-hogere-temperaturen  = 31.08.2022
De lucht is in Europa sinds de jaren 80 veel schoner geworden, doordat sindsdien zwavel verplicht uit rookgassen moet worden verwijderd. Dat is goed voor de natuur en de volksgezondheid, maar heeft als ongewenst bijeffect dat de opwarming door broeikasgassen is versterkt. Schonere lucht bevat namelijk minder zwevende deeltjes (aerosolen) die zonlicht reflecteren en wolken witter maken en langer laten leven. Ook stikstofoxides vormen aerosolen die koelen. Als de stikstofuitstoot wordt verminderd, heeft dat een klein opwarmend effect

De gletsjers in Zwitserland

https://www.standaard.be/cnt/dmf20220911_97615080 = 12.09.2022
De gletsjers in Zwitserland zijn tijdens de voorbije zomerperiode tot driemaal sneller gesmolten dan in eerdere jaren.

Klimaatverandering en luchtkwaliteit

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/klimaat-penalty-slechtere-luchtkwaliteit-door-klimaatverandering = 29.09.2022
Klimaatverandering en luchtkwaliteit hangen sterk met elkaar samen. De uitstoot van CO2 beïnvloedt niet alleen het wereldwijde klimaat, maar ook de luchtkwaliteit op lokale en regionale schaal. Dit komt omdat CO2 vaak bij dezelfde processen vrijkomt als gassen en luchtdeeltjes (aerosolen) die de luchtkwaliteit verslechteren.

Het massaverlies van de Groenlandse ijskap

https://essd.copernicus.org/articles/13/5001/2021/#&gid=1&pid=1
In de afgelopen decennia is het massaverlies door de Groenlandse ijskap toegenomen. Verschillende processen domineren het regionale massaverlies van de ijskap en hun relatieve bijdrage fluctueert in de tijd. In de jaren zeventig wonnen bijvoorbeeld bijna alle sectoren aan massa dankzij de positieve oppervlaktemassabalans (SMB), behalve de noordwestelijke sector, waar lozingsverliezen domineerden. Meer recentelijk, in de jaren 2010, verloren alle sectoren massa, waarbij sommige sectoren bijna volledig massa verloren via negatieve SMB en andere voornamelijk als gevolg van ontlading.

Het noordpoolgebied warmt sneller op dan enig ander gebied op aarde

https://www.nature.com/articles/s41467-022-32629-x = 25.08.2022
Het noordpoolgebied warmt sneller op dan enig ander gebied op aarde. Het is een uitdaging om deze snelle opwarming in perspectief te plaatsen, omdat instrumentele gegevens vaak kort of onvolledig zijn in poolgebieden en nauwkeurig gedateerde temperatuurproxy’s met een hoge temporele resolutie grotendeels ontbreken. Hier bieden we dit langetermijnperspectief door de variabiliteit van de afgelopen zomertemperatuur op het Yamal-schiereiland – een hotspot van recente opwarming – over de afgelopen 7638 jaar te reconstrueren met behulp van jaarlijks opgeloste boomringrecords.

De zomerseizoenen in het noorden van West-Siberië

https://scientificrussia.ru/articles/sovremennoe-poteplenie-samoe-silnoe-za-poslednie-7000-let = 25.08.2022
De zomerseizoenen van de afgelopen decennia in het noorden van West-Siberië waren de warmste in de afgelopen 7.000 jaar, aldus de wetenschappers. In voorgaande millennia daalde de luchttemperatuur geleidelijk, met schommelingen in de ene en de andere richting. Maar in de 19e eeuw begon het te stijgen en in de afgelopen decennia heeft het zijn hoogste waarden bereikt.

Klimaatverandering

https://www.weerenradar.nl/weer-nieuws/studie-azorenhoog-wordt-steeds-groter–10fa581f-ef3a-4679-a582-078fe1d814b0 = 23.07.2022
Naarmate de klimaatverandering voortschrijdt, wordt een bepaald hogedrukgebied ook steeds groter. Precies dit hogedrukgebied heeft ook veel invloed op ons weer in Nederland.

Het Noordpoolgebied

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/spitsbergen-een-archipel-op-de-rand-van-het-noordpoolgebied = 10.08.2022
Zelfs in een relatief kort periode van zeven jaar zijn de veranderingen onmiskenbaar: vegetatie die nauwelijks herkend wordt, ijsberen die het land in bezit hebben genomen omdat ze het terugtrekkende zee-ijs gemist hebben, temperaturen ruim boven de 10 °C en afbrokkelende gletsjers.

Steden met veel uitstoot

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2440056-methaansatelliet-vindt-vuilnisbelt-met-klimaatimpact-van-1-5-miljoen-auto-s = 10.08.2022
Het onderzoeksteam gebruikte de Nederlandse satelliet Tropomi om steden met veel uitstoot te identificeren. Buenos Aires (Argentinië), Delhi (India), Lahore (Pakistan) en Mumbai (India) vielen daarbij op. Minder methaan uitstoten is de snelste manier om de ergste effecten van klimaatverandering op korte termijn te verminderen.

De opwarming van de aarde

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=29582 = 13.08.2022
De opwarming van de aarde gaat in de poolgebieden razendsnel, sneller dan elders in de wereld. Edgeøya, een eiland in het oosten van Spitsbergen, is een van de snelst opwarmende gebieden op aarde. Tijdens een recente expeditie zochten onderzoekers uit wat de gevolgen hiervan zijn voor de vegetatie op het eiland.

Het weer in steden monitoren

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/meer-tropische-nachten-in-steden = 18.08.2022
Met ‘crowdsourced data’ kunnen we het weer in steden monitoren. Dat is belangrijk omdat steden veel warmer kunnen zijn dan het omliggende landelijk gebied. Dit effect wordt ook wel het stedelijk warmte-eilandeffect genoemd.

De opwarming in de Noordzee

De Noordzee is 2 tot 3 graden warmer dan normaal
Eén van de gevolgen van de opwarming is een daling van de hoeveelheid zuurstof in het water.
De opwarming in de Noordzee is maar het topje van de ijsberg. De Middellandse Zee is op sommige plaatsen 30 graden, en is gemiddeld 6 graden warmer dan normaal.
Men vergeet vaak dat het landklimaat een direct resultaat is van de grote oceaanstromingen. Via die stromingen herverdeelt de oceaan warmte over de planeet.

Zwitserse gletsjers

https://www.msn.com/nl-be/nieuws/other/nieuwe-studie-toont-dat-volume-van-zwitserse-gletsjers-gehalveerd-is-sinds-1931/ar-AA10Wnd9?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=bc8e832236ca407db84e3b8b7369690e = 22.08.2022

Klimaat engeneering

https://www.ntr.nl/De-Kennis-van-Nu/19/detail/Is-climate-engineering-de-oplossing-voor-het-klimaatprobleem/VPWON_1330214

Broeikasgas N2O

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/broeikasgas-n2o-neemt-versneld-toe/= 25.08.2022
Per molecuul is de opwarmende werking van N2O bijna driehonderd keer zo groot als een CO2-molecuul. Wel zijn er duizend keer minder N2O-moleculen dan CO2-moleculen in de lucht zodat de bijdrage van N2O aan het totale broeikaseffect toch kleiner is dan dat van CO2.
Dat komt voornamelijk door het grootschalige gebruik van dierlijke mest en kunstmest in de landbouw. De bijdrage van N2O aan de opwarming van de aarde sinds 1960 wordt geschat op 6%.

De omvang van het Arctische zee-ijs

https://www.severe-weather.eu/global-weather/arctic-sea-ice-forecast-september-2022-approaching-annual-minimum-rrc/ = 28.08.2022
De omvang van het Arctische zee-ijs nadert het jaarlijkse minimum met een situatie die zeker niet slecht is zoals in de afgelopen jaren. Eind augustus 2022 is er nog bijna vijf en een half miljoen vierkante kilometer zee-ijs in de Noordelijke IJszee. Het is nu tijd om te zien wat de voorspelling is voor het zee-ijs in september. Hoeveel ijs er aan het einde van het ablatieseizoen wordt bespaard, zal een cruciale invloed hebben op het late herfst- en winterweer, zowel voor de VS en Europa als voor Azië.

Sterke koude-afwijkingen

https://www.severe-weather.eu/global-weather/cold-anomaly-stratosphere-polar-vortex-volcanic-cooling-winter-influence-fa/ = 29.08.2022
Er worden sterke koude-afwijkingen gedetecteerd in de stratosfeer boven het zuidelijk halfrond. De abnormale afkoeling is het gevolg van de waterdamp afkomstig van de Hunga Tonga-uitbarsting in januari. Afkoeling op deze schaal is niet waargenomen in moderne satellietrecords, dus dit is een belangrijke gebeurtenis.

Het Zwitserse gletsjerijsverlies

https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/08/a-historical-perspective-on-glacial-retreat.html = 22.08.2022
Onderzoekers van ETH Zürich en WSL hebben voor het eerst de omvang van het Zwitserse gletsjerijsverlies in de 20e eeuw gereconstrueerd. De onderzoekers gebruikten hiervoor historische beelden en concluderen dat de gletsjers van het land tussen 1931 en 2016 de helft van hun volume verloren.

Deze pagina werd het laatst aangepast op 22 november 2022